Børn og skilsmisse: Sådan gør du

Når et par beslutter sig for at gå hver til sit, er det som regel børnene, der lider mest under det. Skilsmisser vil altid være hårde og kompliceret, men hvis du kan få tingene til at fungere for dine børns skyld, kan processen blive meget mindre skadelig. Hvis du ikke ved, hvordan du skal forholde dig i forhold til dine børn og din skilsmisse, så kan du læse med i denne artikel. Her vil vi komme omkring de tre ting, du skal have styr på, når det kommer til dine børn og skilsmisse. 

Kontakt familieretshuset

Det første skridt er at kontakte Familieretshuset. Det er her, du kan finde hjem til, hvordan du skal forholde dig, når du skal skilles og der er børn involveret. Dette kan også være i tilfælde af, du og din kæreste går fra hinanden, uden at være gift. Man har nogle andre forpligtigelser, når man har børn og der er et brud i familieforholdene. Kontakt familieretshus, hvis du søger råd eller hjælp til, hvordan du skal håndtere din skilsmisse, og hvordan du ansøger om at få børnebidrag. Du ansøger online på Familieretshusets hjemmeside, hvor du også vil kunne finde andre nødvendige blanketter eller ansøgninger i forbindelse med skilsmisse og håndteringen af dine børn. 

Bopæl og samvær

Bopæl og samvær er vigtige aspekter at overveje, når børn er involveret i en skilsmisse. Det er afgørende at blive enige om, hvor børnene skal bo, så der ikke opstår misforståelser eller sårede følelser senere hen. Hvis begge forældre ikke kan nå til enighed, skal Familieretshuset træffe en afgørelse baseret på, hvad der er bedst for børnene. De vil altid sætte barnets behov i første række, når de træffer en afgørelse om permanent opholdssted. Bopæl og kontakt kan være vanskelige emner at drøfte og nå til enighed om, men det er vigtigt at gøre det, der er bedst for de involverede børn. De fleste par vil kunne finde en ordning, der fungerer for dem og som er det bedste for børnene. I nogle tilfælde kan der være uenigheder, og så må der ekstern hjælp til for at kunne frem til en løsning. 

Børnebidrag

Når et par med børn bliver skilt, skal de normalt udarbejde en aftale om børnebidrag. Børnebidrag er en regelmæssig betaling fra den ene forælder til den anden for at hjælpe med at dække udgifterne til opdragelse af børnene. Hvor meget børnebidrag du skal betale, afhænger af din indkomst og antallet af børn, du har. I kan enten blive enige om beløbet mellem jer eller bede en domstol om at træffe en afgørelse for jer. Hvis I ikke betaler børnebidrag, kan I blive indbragt for retten og blive pålagt at betale en bøde. Så det er vigtigt, at du sørger for at overholde dine betalinger. Børnebidrag kan være en stor økonomisk byrde, men husk, at det er til gavn for dine børn, og det er vigtigt at gøre, hvad du kan for at støtte dem.