Optimer dit lager med dette styringsværktøj

Når man beskæftiger sig eller er indehaver af en virksomhed, der opererer med produkter, som opmagasineres på et lager, så vil man opleve at have mange bolde i luften. Først og fremmest skal man sikrer sig, at lageret er fyldt og i forlængelse heraf genopfyldes, således at der opstår et flow i leverancen. En metode, hvorved denne proces kan overskueliggøres, er ved at benytte sig af styringsværktøjet Kanban. 

Hvad er Kanban? 

Kanban betyder signal på japansk, og er først og fremmest et effektivt styringsværktøj, der hjælper med at holde styr på lagrene. Her benytter man sig af variablerne forbrug, udsving og leveringstid for at nævne et par stykker. Leverer man eksempelvis et produkt til en kunde, så vil den pågældende kunde sende et signal til leverandøren, når en enhed er tømt. Herefter vil leverandøren genopfylde lageret inden for den aftalte tid. Vil du læse mere om Kanbans effektivitet og hvordan en produktionsvirksomhed, der producerer styretavler arbejder med kanban, så har Sydkystens Automatik og Solar taget en snak om styringsværktøjet. 

For at gøre Kanban-metoden lettere forståelig, så kan man sammenligne den med genopfyldning af mælk i køleskabet. Når der er to liter mælk tilbage, så skrives dette på indkøbssedlen, og næste gang der handles, hvilket der gøres tre gange om ugen, så fyldes lageret op med tre liter mælk. Når der igen er to liter mælk tilbage, så sendes der et signal på ny. Disse data kan overføres til Kanban, og så således ud; her opererer man med en leveringstid på to dage, hvor ordrestørrelsen består af tre styk. Der foretages en genbestilling, når lageret rammer to styk, og skal dække forbruget under leveringstiden.  

Hvordan sendes et signal gennem Kanban? 

Der findes flere forskellige metoder, hvorved man kan sende et signal med Kanban, og er ligeledes en af de sværeste discipliner. I første omgang kan leverandøren sætte et ID-kort på de kasser eller paller, der skal sendes til kunden. Når den pågældende kunde har tømt en kasse eller palle, så sendes ID-kortet retur, hvorved leverandøren ved, at der skal produceres og sendes en ny. 

Hos Toyota i Polen har man benyttet farvede kugler til at sende et signal. I praksis fungerer det således, at når der er behov for en bestemt type motor, så sendes den tilsvarende farve afsted til afdelingen med motorer. Er der eksempelvis behov for en V-motor, og denne type har farven lilla, så sendes en lilla kugle afsted. 

Anvender man Kanban eksternt mellem to virksomheder, så kan man med fordel overveje at sende signalet elektronisk, hvorved man undgår fysiske kort. På den måde eliminerer man risikoen vedrørende et korts forsvinden. 

Fordelene ved Kanban 

Kort og godt, så er fordelene ved Kanban-metoden mange. For det første bliver lagerstyringen behovsstyret. Det vil sige, at stiger efterspørgslen, så følger Kanban med. Derudover så øges leveringssikkerheden, fordi lager niveauet bestemmes ud fra fysiske forhold, og fordi genopfyldningen sker umiddelbart efter forbrug. Slutteligt får man et synligt system, hvortil denne synlighed kan benyttes til at planlægge en produktion på planlægningstavler.