Styrk dit barns motorik gennem leg

Børn skal lege, og børn skal lære gennem legen. Børn er forskellige, og udvikler sig på forskellige måder. Derfor kan man styrke børnene, ved at dyrke børnenes interesser, og møde dem i deres udvikling ved at sætte ord på hverdagen gennem legen. Leg er med til at stimulere og styrke dit barns motorik, sprog og sociale kompetencer. Børn lærer hurtigt at observere og efterligne, og benytter sig af leg, i den tidlige alder, til at udtrykke sig med. Så vil du styrke dit barns fantasi, empati samt sprog og sociale færdigheder, så kan du gøre det gennem legen med dit barn.

Grov- og finmotorisk leg  

Ved grovmotorikken benyttes de store led og tilhørende muskler, såsom ben, knæ, hofter, skuldre, albuer og arme. I den grovmotoriske leg er barnet fysisk aktiv, og bevæger hele kroppen, så når dit barn løber rundt, sætter sig ned på hug og balancerer for at lege, så er der gang i dit barns grovmotorik. Ved finmotorikken benyttes de små led og tilhørende muskler, såsom håndled, fodled, øjne og mund. Så når dit barn samler fx dukkehus møbler  op, så er der gang i dit barns finmotorik.

 

Udvikling af barnet ved brug af legetøj

Et dukkehus er et perfekt udgangspunkt til udviklingen af dit barn. Dukkehuse kan sagtens bruges til både drenge og piger. Det er igennem legen med et dukkehus , at der kan opstå et aktivt rollespil, som styrker barnets fantasi og mentale helbred. Når børn leger rollespil med deres dukker og dukkehuset, så får børnene mulighed for at omsætte virkelige situationer til leg, hvilket ruster børnene til at håndtere forskellige situationer bedre senere hen i livet. Når barnet er i gang med sit rollespil, så bliver der udviklet på barnets motoriske færdigheder, da man gennem sine bevægelser opnår en øget bevidsthed om sine bevægelser.

 

Fordele ved motoriske lege

Når børn er fysisk aktive og leger, bliver deres sanser stimuleret, og derigennem opnår barnet sanseintegration, som er en vigtig ting at have, da det netop går forud for al senere læring og udvikling hos barnet. Børn skal lege både for at have det sjovt, men også fordi det er gennem legen barnet udvikler sig. Når børn leger, udvikler de deres fantasi og kreativitet. Både fantasi og kreativitet er noget, som de får brug for senere i livet, da arbejdsmarkedet ofte søger medarbejdere, der både er fantasifulde og kreative, og kan videreudvikle og holde en høj standard. Børn med en god motorik har ofte øget selvtillid, er glade for livet og har gode relationer.