Terapi Aarhus hjælper dig videre  

terapi aarhus

Terapi Aarhus tilbyder forskellige former for terapi til dig eller dine nærmeste i familien. Har du børn, kender du måske til de udfordringer, man som forælder ofte støder ind i med teenagere i huset. Det kan tære på både dig og børnene, hvis der er mange skænderier i huset. Det kan være hele den nære familie der er påvirket. Her kan terapi aarhus hjælpe jer med at finde sammen som familie, og lade jer komme gennem de udfordringer I står overfor. Læs mere i denne artikel om de forskellige typer terapi aarhus, du kan blive tilbudt.

Forskellige typer af terapi aarhus

Den terapeutiske udfordring ligger ikke altid og nødvendigvis hos den enkelte person, men kan også ligge hos familien som helhed. Hvilken type terapi aarhus der er brug for, er noget din psykolog aarhus afklarer. Det kan være terapi aarhus som individuel terapi eller familieterapi. Ved terapi aarhus ved PsykologCenter Aarhus er der altid stor erfaring og viden omkring behovet for terapi aarhus. Det kan være både hos den enkelte eller for hele familien. Den psykolog du/I får tilknyttet er nemlig ekspert på sit område, så I altod får den bedste terapi aarhus, I kan tænke jer. Terapi aarhus har mange års erfaring med terapi til børn, terapi til unge og til familier. Derfor vil terapi aarhus altid starte med at spore sig ind på hvad det er, der er jeres udfordringer. Og derudfra finde den bedste form for terapi aarhus til det.

 

Terapi aarhus til børn og unge

Terapi aarhus har psykologer med speciale i og erfaring med terapi til børn og unge. Derfor kan de hjælpe jer med terapi aarhus til langt de fleste problemer eller udfordringer I måtte have. Og der kan være mange årsager til at man har brug for terapi aarhus. Det kan være du har et barn, der ikke trives i skolen, og det kommer til udtryk derhjemme. Det kan være, at dette skyldes en diagnose. Det kan også være, at du kan se, at dit barn er trist, ked af det og irritabilitet, men du ved ikke hvad du skal stille op for at hjælpe. Udfordringer som disse kan udvikle sig og manifestere sig over for hele familien.

Terapi aarhus kan blandt andet hjælpe børn og unge med:

  • Separationsangst
  • Social fobi
  • Generel angst og fobier
  • Panikangst
  • Depression

 

Det kan være svært som forælder eller familiemedlem at stå på side linjen og se sine kære have det svært. Ikke at vide hvad man skal stille op. Det kan give dårlig samvittighed og give tunge skuldre. Her kan terapi aarhus hjælpe med at give dig teoretiske værktøjer og indsigt i, hvad der kan gøres ved udfordringen. Som kan anvendes til at give jer et eventuelt indblik i og forståelse for hvad adfærden også skyldes. Forståelsen er nemlig ofte vigtig for at kunne ændre på den adfærd, der ønskes ændret.