Efterskolen er fuld af fordele!

Vidste du, at unge, der kommer fra et ophold på en efterskole, har større chance for at gennemføre en efterfølgende ungdomsuddannelse sammenlignet med elever, der kommer direkte fra en traditionel 9. eller 10. klasse. Det viser en tidligere undersøgelse fra Efterskoleforeningen.

Efterskolens miljø gavner læringen

Er efterskolen et bedre sted at være på grund af lærerne eller er lærebøgerne markant anderledes end i den traditionelle folkeskole? Nej. Folkeskolen har også mange dygtige og dedikerede lærere, og undervisningsmaterialet er ikke specielt forskelligt.

Der er til gengæld en stor forskel i den måde, hvorpå de unge indgår i et fællesskab. Efterskolens miljø er mere inkluderende og sammenholdsskabende. Samtidig er lærerne særligt specialiserede i unge.

Det skaber et miljø, hvor indlæringen trives. Ikke blot fordi man opholder sig et sjovt sted, men også fordi det nære sammenhold er med til at skabe en forpligtelse i kraft af netop fællesskabet.

Dertil er det naturligvis muligt at udpege en særlig boglig efterskole, hvis man ønsker en ekstra solid faglig indsats.

Kombinationen af fællesskab, hvor elever og undervisere mødes over hele dagen, samt faglighed på højt plan giver de unge et forspring i deres videre uddannelsesforløb.

Efterskolen gør op med skoletrætheden

Livet og tonen på en efterskole er markant anderledes end i den traditionelle folkeskole. Selvom der er et klart hierarki og der stadig er tale om lærere og elever, så er grænserne mere flydende på en efterskole.

Her har underviserne mulighed for at opbygge tættere fællesskab med eleverne, ligesom den mere uformelle skolegang gør det muligt at møde dem i øjenhøjde.

Derved får lærerne også bedre mulighed for at tilrettelægge deres undervisning, så den er appellerende og inkluderer alle elever.

Det gør op med den klassiske skoletræthed, som ellers kan herske iblandt de ældre årgange i folkeskolen.

Efterskolen modner

Det er ikke kun fagligheden, der vokser på en efterskole. Som elev langt væk hjemmefra gennemgår man en modningsproces, hvor det føles lidt som at flytte hjemmefra.

Man skal derfor lære at tage mere vare på sig selv, hvorfor man naturligvis vokser i sin selvstændighed. Men den proces er også med til at give en vis selvsikkerhed og tro på egne evner, som kan bruges i den videre uddannelse. Faktisk kan det være med til at give en selvsikkerhed, som giver et forspring sammenlignet med elever der kommer direkte fra en traditionel folkeskole – både fagligt og socialt.

Der er med andre ord mange gode grunde til at sende dit barn på en efterskole.