Sådan indsender du ansøgning om skilsmisse i Danmark

Hvis du og din partner er nået frem til, at I ønsker at blive skilt, er der et par ting, du/I skal vide. En skilsmisseproces er aldrig nem, og derfor er det vigtigt, at du/I er indstillet på processen. Nogle par kan være enige om skilsmissen, mens andre er knap så enige.  I denne artikel giver vi et overblik over skilsmisseprocessen her i Danmark, herunder de involverede trin og de forskellige juridiske krav. 

Ansøgning til Familieretshuset

Det første skridt i forbindelse med en skilsmisse er at indgive en ansøgning til Familieretshuset. Ansøgningen underskrives af begge ægtefæller og skal indsendes digitalt. Hvis I ikke har adgang til internettet, så kan I søge om hjælp til ansøgning ved Borgerservice. Når du/I har indsendt din ansøgning, tildeler Familieretshuset et sagsnummer og sender dig en bekræftelse på, at sagen er blevet registreret. Gennem Familieretshuset kan I få tilbudt rådgivning og hjælp til skilsmisseprocessen og andre familieretlige spørgsmål.

I ansøgningen skal du angive, at du ønsker skilsmisse, og hvorfor du ønsker det. I skal også beslutte, hvordan jeres ejendom skal deles, og hvad der skal ske med jeres børn.  Hvis I har mindreårige børn, skal I også indsende en formular. Ansøgningerne bliver behandlet alt efter omfang og hvor komplicerede de er. Indsend ansøgning om skilsmisse og så er du i gang.

Hvis der er uenighed 

Når du ansøger om skilsmisse, skal du som sådan ikke have en underskrift fra din ægtefælle. Du kan godt anmode om skilsmisse uden din ægtefælles samtykke. Hvis din ægtefælle ikke ønsker skilsmisse, kan han/hun gøre indsigelse ved Familieretshuset. De har derefter to uger til at svare på din anmodning. Hvis du og din ægtefælle ikke kan blive enige om vilkårene for skilsmissen, kan I få tilbudt rådgivning til at nå frem til enighed om skilsmissen.  Hvis I stadigvæk ikke kan nå frem til enighed, så kommer jeres sag for Familieretten. Retten vil derefter beslutte, om skilsmissen skal godkendes, og træffe afgørelser om spørgsmål som f.eks. fordeling af formue og forældremyndighed. I de meget slemme sager, hvor der er vold involveret, kommer sagen direkte for Familieretten. 

Når skilsmissen er blevet bevilget

Når skilsmissen er blevet bevilget, så er du og din tidligere ægtefælle nu skilt. Hvis i har børn, skal I blive enige om forældremyndighed og samværsret. I kan få hjælp til dette hos Familieretshuset. Det er vigtigt at pointere, at jo mere du og din ægtefælle er enige om skilsmissen, jo bedre. Det betyder nemlig, at skilsmisseprocessen bliver mindre kompliceret, hvis begge partner er villige til at lade sig skille. Jo mere uenighed, der opstår, desto længere bliver processen. Skilsmisseprocessen er aldrig let, men vi håber, at denne artikel har været med til at give dig et overblik over processen her i Danmark. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Familieretshuset eller tale med en advokat.